Concepts of Biology (Özel Amaçlı İngilizce Kursu)


Concepts of Biology (Özel Amaçlı İngilizce Kursu)


Bu kurs biyoloji kavramlarını İngilizce ders anlatımları ile ele almaktadır ve mesleki yabancı dilinizi geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. İngilizce seviyenizin CEFR A2 ve üstü olması beklenmektedir.

 

Hedef Grubu
Tıp doktorları, diş hekimleri, biyologlar, veterinerler, laborantlar, hemşireler, eczacılar kısacası çalışma alanı biyoloji içeren tüm meslek dallarına uygun bir kurstur.

Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksek okullarının ders programlarında bulunan mesleki yabancı dil ihtiyacını karşılayan bu kurs, tüm öğrencilere önerilmektedir.   

 

Genel Bilgiler

  • 18 üniteden oluşur ve her ünitede ders videolarını destekleyici etkinlikler bulunur.
  • Alanın uzmanı bir akademisyen ve LinguaVoca mesleki yabancı dil öğretimi uzmanları ile birlikte hazırlanmıştır.
  • Ana kaynak olarak belirlenen kitap, yurt dışında üniversitelerin ilgli bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan bir kaynaktır.
  • Ders videoları ve etkinlikler sistemde hazır bulunmaktadır. Asenkron uzaktan eğitim yöntemi sayesinde dilenen saatte erişilebilir ve tekrar edilebilir durumdadır. 
  • Kursu tamamlayan her katılımcı "Katılımcı Belgesi" almaya hak kazanır.
  • Kursun sonunda yer alan değerlendirme 70 puan ve üstü alan kursiyerler "Başarı Belgesi" almaya hak kazanırr. Sınav sadece bir kere yapılabilir. 

 

Concepts of Biology - Özel Amaçlı İngilizce kursumuz kurumlara özel paketlerle sunulabilmektedir.

 

Bilgi için: info@linguavoca.com 

Kaynak: Concepts of Biology, OpenStax, Rice University Press  (https://cnx.org/contents/b3c1e1d2-839c-42b0-a314-e119a8aafbdd)

Eğitmen: Duygu Aygunes, PhD 

 

Duygu Hakkında
Çocukluğundan beri doğa, canlılar ve tıbbi bilimlere meraklıydı. 2005’te lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını kanser araştırmaları hakkında yaptı. Bu araştırmaların yanı sıra, çocuk ve ergen psikiyatri genetiği hakkında çalışmalar yapmıştır. 13 yıldan beri tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğretmenlik yapmaktadır. Kariyeri boyunca, dünya çapında birçok bilimsel kongreye katılmıştır ve araştırmalarını sunmuştur. Çalışmaları boyunca, çok kez ödüllendirilmiştir.

 

Kurs Uniteleri


# Ünite Başlığı Minimum Süre
1-) Properties of Life - Yaşamın Özellikleri 7 dk
2-) Properties of Life - Interactive Video 14 dk
3-) Properties of Life Quiz 30 dk
4-) Diversity of Life - Yaşamın Çeşitliliği 7 dk
5-) Diversity of Life - Interactive Video 17 dk
6-) Diversity of Life Quiz 30 dk
7-) Chemistry of Life - Yaşamın Kimyası 12 dk
8-) Chemistry of Life - Interactive Video 21 dk
9-) Chemistry of Life Quiz 30 dk
10-) Water and Biological Molecules - Su ve Biyolojik Moleküller 9 dk
11-) Water and Biological Molecules - Interactive Video 17 dk
12-) Water and Biological Molecules Quiz 30 dk
13-) Modul 1 Key Terms 3 sa 20 dk
14-) Prokaryotic and Eukaryotic Cells - Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler 8 dk
15-) Prokaryotic and Eukoryotic Cells - Interactive Video 17 dk
16-) Prokaryotic and Eukaryotic Cells Quiz 30 dk
17-) Eukaryotic Cells - Ökaryotik Hücreler 11 dk
18-) Eukaryotic Cells - Interactive Video 31 dk
19-) Eukaryotic Cells Quiz 30 dk
20-) The Cell Membrane - Hücre Zarı 5 dk
21-) The Cell Membrane - Interactive Video 12 dk
22-) The Cell Membrane Quiz 30 dk
23-) The Cell Transport - Hücre İçi Taşınma 9 dk
24-) The Cell Transport - Interactive Video 18 dk
25-) The Cell Transport Quiz 30 dk
26-) Modul 2 Key Terms 1 sa 46 dk
27-) Energy and Metabolism - Enerji ve Metabolizma 14 dk
28-) Energy and Metabolism - Interactive Video 24 dk
29-) Energy and Metabolism Quiz 30 dk
30-) Metabolism and Glycolysis - Metabolizma ve Glikoliz 9 dk
31-) Metabolism and Glycolisis - Interactive Video 13 dk
32-) Metabolism and Glycolysis Quiz 30 dk
33-) Metabolic Pathways - Metabolik Yolaklar 6 dk
34-) Metabolic Pathways - Interactive Video 10 dk
35-) Metabolic Pathways Quiz 30 dk
36-) Photosynthesis - Fotosentez 7 dk
37-) Photosynthesis - Interactive Video 13 dk
38-) Photosynthesis Quiz 30 dk
39-) Modul 3 Key Terms 1 sa 38 dk
40-) Genome, Cell Cycle and Cancer - Genome, Hücre Döngüsü ve Kanser 9 dk
41-) Genome, Cell Cycle and Cancer - Interactive Video 19 dk
42-) Genome, Cell Cycle and Cancer Quiz 30 dk
43-) Cellular Basis of Inheritance - Kalıtımın Hücresel Temelleri 6 dk
44-) Cellular Basis of Inheritance - Interactive Video 13 dk
45-) Cellular Basis of Inheritance Quiz 30 dk
46-) Mendel and Patterns of Inheritance - Mendel ve Kalıtım Modelleri 8 dk
47-) Mendel and Patterns of Inheritance - Interactive Video 28 dk
48-) Mendel and Patterns of Inheritance Quiz 30 dk
49-) Modul 4 Key Terms 2 sa 14 dk
50-) DNA and RNA - DNA ve RNA 8 dk
51-) DNA and RNA - Interactive Video 18 dk
52-) DNA and RNA Quiz 30 dk
53-) Transcription and Translation - Transkripsyon ve Translasyon 7 dk
54-) Transcription and Translation - Interactive Video 35 dk
55-) Transcription and Translation Quiz 30 dk
56-) Cloning, Genetic Engineering and Biotechnology - Klonlama, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 9 dk
57-) Cloning, Genetic Engineering and Biotechnology - Interactive Video 28 dk
58-) Cloning, Genetic Engineering and Biotechnology Quiz 30 dk
59-) Modul 5 Key Terms 2 sa 4 dk
60-) Değerlendirme/Sınav 50 dk