Concepts of Biology


Concepts of Biology


Bu kursta Biyoloji Kavramlarını kapsamaktadır. Biyoloji, yaşamı inceler. Tüm bilim dalları gibi, biyolojinin de kendi dinamikleri vardır. Bu dinamikler en küçük birim olan ''atom''dan en büyüğü ''biyosfer''e doğru çeşitlenir. Bu kursta basamaklı olarak bilgiler verilmektedir. Böylelikle bilgiler, kolayca ve etkili bir biçimde kavranabilir.

Kursumuz gerekli bilgi ve yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için iyi bir fırsattır. 

Bu kursun sonunda katılımcıların kazanımları :
Yaşamın özelliklerini çeşitliliklerini bilmek
Kimyasal ve biyolojik açıdan hayatın içindeki detayları görmek

Hücre devinimlerini konusunda bilgi sahibi olmak
Hastalıkların asıl ve gerçek nedenlerini anlamak

Her katılımcı ‘Katılımcı Belgesi’ almaya hak kazanır. Kursu 70 puan ve üstü sonuçla bitirenler ise ‘Başarı Belgesi’ almaya hak kazanır.Kaynak: Concepts of Biology, OpenStax, Rice University Press  (https://cnx.org/contents/b3c1e1d2-839c-42b0-a314-e119a8aafbdd)

Eğitmen: Duygu Aygunes, PhD 

E-Mail: duygu@linguavoca.com

 

Duygu Hakkında
Çocukluğundan beri doğa, canlılar ve tıbbi bilimlere meraklıydı. 2005’te lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını kanser araştırmaları hakkında yaptı. Bu araştırmaların yanı sıra, çocuk ve ergen psikiyatri genetiği hakkında çalışmalar yapmıştır. 13 yıldan beri tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğretmenlik yapmaktadır. Kariyeri boyunca, dünya çapında birçok bilimsel kongreye katılmıştır ve araştırmalarını sunmuştur. Çalışmaları boyunca, çok kez ödüllendirilmiştir.

Kurs Uniteleri


# Ünite Başlığı Minimum Süre
1-) Properties of Life - Yaşamın Özellikleri 7 dk
2-) Properties of Life - Quiz 20 dk
3-) Diversity of Life - Yaşamın Çeşitliliği 7 dk
4-) Diversity of Life - Quiz 20 dk
5-) Chemistry of Life - Yaşamın Kimyası 12 dk
6-) Chemistry of Life - Quiz 20 dk
7-) Water and Biological Molecules - Su ve Biyolojik Moleküller 9 dk
8-) Water and Biological Molecules - Quiz 20 dk
9-) Modul 1 Key Terms 3 sa 20 dk
10-) Prokaryotic and Eukaryotic Cells - Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler 8 dk
11-) Prokaryotic and Eukaryotic Cells - Quiz 20 dk
12-) Eukaryotic Cells - Ökaryotik Hücreler 11 dk
13-) Eukaryotic Cells - Quiz 20 dk
14-) The Cell Membrane - Hücre Zarı 5 dk
15-) The Cell Membrane - Quiz 20 dk
16-) The Cell Transport - Hücre İçi Taşınma 9 dk
17-) The Cell Transport - Quiz 20 dk
18-) Modul 2 Key Terms 1 sa 46 dk
19-) Energy and Metabolism - Enerji ve Metabolizma 14 dk
20-) Energy and Metabolism - Quiz 20 dk
21-) Metabolism and Glycolysis - Metabolizma ve Glikoliz 9 dk
22-) Metabolism and Glycolysis - Quiz 20 dk
23-) Metabolic Pathways - Metabolik Yolaklar 6 dk
24-) Metabolic Pathways - Quiz 20 dk
25-) Photosynthesis - Fotosentez 7 dk
26-) Photosynthesis - Quiz 20 dk
27-) Modul 3 Key Terms 1 sa 38 dk
28-) Genome, Cell Cycle and Cancer - Genome, Hücre Döngüsü ve Kanser 9 dk
29-) Genome, Cell Cycle and Cancer - Quiz 20 dk
30-) Cellular Basis of Inheritance - Kalıtımın Hücresel Temelleri 6 dk
31-) Cellular Basis of Inheritance - Quiz 20 dk
32-) Mendel and Patterns of Inheritance - Mendel ve Kalıtım Modelleri 8 dk
33-) Mendel and Patterns of Inheritance - Quiz 20 dk
34-) Modul 4 Key Terms 2 sa 14 dk
35-) DNA and RNA - DNA ve RNA 8 dk
36-) DNA and RNA - Quiz 20 dk
37-) Transcription and Translation - Transkripsyon ve Translasyon 7 dk
38-) Transcription and Translation - Quiz 20 dk
39-) Cloning, Genetic Engineering and Biotechnology - Klonlama, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 9 dk
40-) Cloning, Engineering and Biotechnology - Quiz 20 dk
41-) Modul 5 Key Terms 2 sa 4 dk
42-) Değerlendirme/Sınav 50 dk